Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

De naam Zumbatomic® is veranderd in 3 aparte afdelingen:

ZUMBINI®, Zumba®Kids en Zumba®Kidsjr

De eerste groep is speciaal voor de allerkleinste danssterren vanaf 2,5 jaar. Hiervoor is weer een nieuwe opleiding te volgen bij de Zumba® Company.

                                                                    

WAT IS ZUMBINI®

Zumbini® is een vorm van ouder/verzorger/opa/oma met kind bewegen op muziek les op een wel heel gezellige, spontane, sociale wijze. De kinderen staan centraal in deze les. Zoveel mogelijk interactie met de begeleider, mede-groepsleden en de juf en ook nog eens zoveel mogelijk in de Engelse taal, waardoor de drempel voor anderstaligen laag is. Dit is overigens een verplichting vanuit de Zumba® Company. .

Wat doen we bij een Zumbini®les

Er wordt gestart in de kring en iedereen wordt welkom geheten. Hiervoor zingen we een speciaal door de Zumba® gekozen welkomstlied. Er wordt vooral veel gebruik gemaakt van muziek en materiaal teneinde juist dat gedeelte van de hersenen te prikkelen en te ontwikkelen wat voor ons allemaal, maar speciaal voor jonge kinderen zo belangrijk is.

Een gemiddelde les duurt ongeveer 45 minuten. Dit is inclusief binnenkomst, kennismaken, vrij bewegen, de les van 30 minuten en afscheid.

Meet the magic of Zumbini®

Wat biedt de Zumbini® :

- een nieuwe wereld waarin er wordt gezongen en gedanst met je begeleider;

- het leren van vrij zingen, dansen en bewegen met ritmische instrumenten en andere attributen

Voordelen:

- ontwikkeling sociale, emotionele, fysieke en cognitieve vaardigheden

-leren luisteren naar elkaar, samen zingen, samen tegelijk dezelfde beweging maken op muziek

- samen delen, samen spelen, instrumenten delen, ritmes, culturen en de muziek ondersteunen dit allemaal

- even weer het kind naar boven halen in elke begeleider betekent vooral een hoop plezier voor jong en oud

- rustige en energieke liedjes wisselen elkaar af en het zingen over gevoelens helpt kinderen zichzelf en anderen te begrijpen

- goed voor de fijne en grove motoriek en balans

- het zingen helpt vooral ook het geheugen te trainen

- ontwikkeling van de neurologische verbindingen in de hersenen, vooral op jonge leeftijd

-en het meest zichtbare, een goede band opbouwen, kind en begeleider

-

Nieuwsgierig geworden?

Volg de berichtgeving op sociale media, zoals de website, www.dancepilatescenter4rose.nl en Facebook


De tweede groep is voor de leeftijd 4-6 jaar en

de derde groep is voor de leeftijd 7-11 jaar.

Na een online cursus voor deze nieuwe vormen werd het Zumbatomic® logo automatisch veranderd in Kids en Kidsjr.

Op 31 augustus jl. de nieuwe cursus Zumba®Kids en Kidsjr. gevolgd bij Lars Wensink te Apeldoorn. Een leuke en leerzame cursus!

Op zondag 6 september jl. gelijk maar de Zumba®Kids en Kidsjr. Boost gevolgd. Wederom zeer leerzaam.